Bli medlem

Bli medlem !
Föreningen Fröå Gruva hälsar nya medlemmar välkomna!
Var du än bor, om du är gruvättling eller bara tycker om Fröå.
Betala via Bankgiro och tala om vem du är.

Medlemsavgift:
150 kr/år
650 kr/5 år
1300 kr/10år

Bankgiro: 5289-7196

Anders Hedström, Ordförande
Tel: 072-2128863
epost: anders@froagruva.se.
Sven-Olov Olsson, Vice Ordförande
Tel: 0647-660 172, 070-512 79 42
Rune Jonsson, Kassör
Tel. 070-373 63 98
Jim Jonsson, Sekreterare
Tel: 070-323 63 36
Barbro Kristiansson
Tel: 0647-320 01
Ethel Larsson
Tel: 070-320 95 64
Johnny Fredriksson
Tel: 073-022 11 66
Ronny Galin, Suppleant
Tel: 0647-660 102, 070-232 61 04
Sofia Bernhardsson, Suppleant
Tel: 070-932 17 54
Roger Viklund, Suppleant
Tel: 0647-320 66, 073-040-2689
Solweig Nessemo, Suppleant
Tel: 0647-660 102, 073-065 03 35
epost: solveig@froagruva.se
Stefan Gärd, Suppleant
Tel: 070-278 28 46

Årsberättelse för föreningen Fröå Gruva År 2016

Detta år var från början ungefär som det föregående under tiden fram till midsommar. Styrelsen var densamma .Vi hade ett antal styrelsemöten, årsmöte, Våröppning den 28 maj, då vi förberedde husen så de var rena och städade. Tänkte igenom sommarprogrammet förberedde Midsommar mm. Samma styrelse som föregående år, visar på att vi trivts tillsammans och att hälsan varit tillräckligt bra, trots att vi ju åldrats en del. Birgit Larsson uppvaktades den 28 maj efter det att hon fyllt 90 år. Hon har varit med i föreningen och hjälpt oss med guidning, bakning och allt möjligt annat enda sedan föreningsstarten 1984. Midsommarafton firades med hjälp av Acke Fahlén som gjorde det hela trevligt som vanligt. Vi hoppas han kan och vill fortsätta flera år till! Tänk vad mycken glädje han har skapat på Fröån och i Åre genom åren ! Vi hade mycket folk, egen musikunderhållning med Rune Jonsson och Ronny Galin, traktorvagnar från Björnen för barnen, bra väder och en särskild ordnad parkeringsorganisation. Ändå måste en hel del bilar parkera ute på Fröåvägen. Många personer valde också att denna dag äta lunch på Bergstugan.

Kanalleden.
Denna invigdes ju förra året och är 5 km lång. Ett resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Åre Kommun och Åre Destination och föreningens egen arbetsinsats. Leden har fungerat någorlunda, men behöver kompletteras med bättre tidig klippning första kilometern.

Åtorpsrundan 4,2 km, nummer 225 enligt Skistars översiktskarta.
bör snarast ändras så, att den efter Kristianstorpet cirka 50 meter bort omedelbart svänger väster och söderut . För att få till detta fordras kontakt mellan markägare och Åre Destination.

Fröådagarna i mitten på juli 2016.
Det blev 20: e året i rad som smeden Lennart Wadin och hans fru Margareta varit med på Fröå! De bor i Sandviken men har släktskap från Björnänge. Smedjan besöktes en av dagarna av 300 personer och Margareta får som regel extra mycket lotter sålda. I Sellstedtstorpet såldes en del hemslöjdssaker och berättades det om gamla tider, I Moverare-torpet längst österut, såldes kaffe med bröd av Ulla Moverare Ingenjörsvillan, Brita Hedros favoritbyggnad och gruvfogdebostad, var öppen och visades med Christer Kristiansson som värd.
I ” Raststugan” serverades kolbullar bakade av Stefan Gärd och Sven Olof Olsson . På Gruvvinden såldes en hel del hantverk. Ethel Larsson hade konstlotteri. Rune Jonsson och Ronny Galin spelade dragspel och bas. Sedan spelade de på lite olika ställen under dagen.

Anders Hedström visade skvaltkvarnen som visar hur bondgårdarna som hade en lämplig bäck intill gården, förr malde sitt korn. Lite justeringar fattas på turbinen på vår kvarn. Den har stått i Såå och är mycket sevärd! Det verkar som om man befann sig långt tillbaka i tiden för att tillverka kornmjöl. Stor efterfrågan på tunnbröd i Bakstugan! Folk vill även se och diskutera hur bakningen går till. Ridning för barnen på islandshästar ordnades av Anna-Karin Lundmark
Sammanfattningsvis ger dessa dagar en trevlig samvaro mitt i sommaren samt en bra inkomst för föreningen.

Vägförbättring gamla Fröåvägen sköts upp ett år 2016.
2016 skulle det ha dikats, bytts vägtrummor och grusats. Så länge pengarna från före detta ”Björnängegruppen” skulle räcka. Men- oklarheter kom att råda om vilka pengar som fanns, från vilket håll arbetena på vägen skulle börja, när arbetena kunde påbörjas efter vintern. Efter överenskommelse med Anna-Karin Lundmark under hösten skall före detta ” Björnängegruppen” och ” Åre Destination” ta tag i gamla Fröå-vägens förbättring. Fröå-föreningen har i och med detta släppt det vi hade tänkt att göra, att grusa vägen förbi Åtorpet och upp tillbaka till nya Fröåvägen.

Reparation av det stora vattenhjulet och huset där hjulet står (Konsthuset).
Reparationerna här måste ske på icke-säsong , det vill säga före Midsommar och efter den 21 augusti. Under året har bassängen ovanför hjulet lyfts så att inte vattenhjulet slog i denna vattenreservoir. Kostnaden för dessa arbeten har vi fått bidrag till , via länsstyrelsen. Inför 2017 har vi sökt bidrag för reparation och tjärbehandling m m. av hela vattenhjulet som är 9,5 meter i diameter. Även justering av dörrar och målning av fönster på denna byggnad.

Gruvvinden har under året isolerats färdigt invändigt samt försetts med rännor och snöras-skydd. Kompletteringar av bord, stolar, porslin har påbörjats.

Solceller på taket på Bergstugan.
Ansökan om statsbidrag beviljades i slutet av året. Vi har stått i kö några år för detta. Nu skall solcellerna monteras i april 2017.

Den dagliga guidningen och bemanningen i Fyrkanten (= Receptionen)24 juni –21 augusti.
Bergstugans restaurang var öppen samma tidsperiod. Vi behöver fler guider och folk som svarar på frågor och välkomnar folk i Receptionen! Anmäl dig gärna om du kan ta några dagar i sommar! Vi fick sommaren 2016 tre nya guider .Vi tror dessutom att de kommer att fortsätta. Ethel Larsson har ansvarat för planeringen av guidernas schema i minst 20 år. Här gäller det att kunna pussla in vilka veckor guiderna kan och vill ta inför sommaren. Det måste bestämmas tidigt på året! Ethel har en mycket god förmåga att klara av detta.

Bakstugans öppethållande och bemanning har skötts under många år av Berit Gärd och Lisbeth Eklund. Det är viktigt att vi har öppet på lördagarna samt Fröådagarna. Folk vill som sagt både handla bröd och titta in hur bakningen går till. Fyrkantens bemanning har Berit Gärd svarat för. Att de besökande får ett välkomnande samt bra information kan betyda mycket.
Provtagning av dricksvattnets kvalitet skall ske två gånger per år. Brunnen finns i backen ovanför Sellstedts. Allt verkar bra, fast vattnet brukar vara något ” hårt” varje gång vi testar. Rune har skött provtagningen hittills, men från 2017 måste någon annan i föreningen ansvara för detta.
Tackmåltid hölls som vanligt i september för alla som varit med och arbetat i föreningen. Rune Jonsson meddelade i september att han under 2017 vill att vi väljer ny kassör. Han har nu varit föreningens kassör i 28 år. Han meddelar samtidigt att han kan kvarstå ytterligare en tid om så behövs. Vi har tillfrågat ett antal personer men ännu ej hittat någon lämplig person som vill åtaga sig uppdraget. Vi får lite extra tid på oss efter årsmötet att hitta en bra lösning. Någon som är datakunnig torde behövas, för att göra redovisningar bokföringsmässigt. Löpande räkningar kan Rune åtaga sig att betala och sedan lämna över till någon firma t ex veckovis eller månadsvis. Detta till en tid. Lösningar finns, men om de blir bra?
Samtliga Oscar Blomés papper om Fröån har Fröå Gruva fått som gåva till arkivet. Oscar var kommunalråd i gamla Åre delkommun och blev engagerad i Åreprojektet från 1971 .Här låg också starten till bevarandet av Fröå och Huså gruvdrift och kulturen däromkring. Länsmuséet kopplades in. Nya Fröåvägen invigdes 1988.Alla dessa pärmar med kartor, bilder och korrespondens har nu ordnats av Anders Hedström och förvaras i Arkivet i Transformatorn på Fröå.
Ny gärdsgård intill dammen i Fröå och upp till Sellstedts-torpet har i september och oktober 2016 byggts av Jan-Erik Mellgren och Anders Hedström. Störarna av granvirke fick vi från ett hygge i Mörsiltrakten. Snyggt resultat tyckte vi, speciellt om man jämför med det gamla stängslet som var nästan slut. Den här gärdsgården är ju det första man ser, när man går från bilparkeringen.
Julöppet hade vi som vanligt första söndagen i Advent. Ridning för barn med Islandshästar hade Hannah Jonsson ifrån Huså ordnat med sig med hjälp av en särskild vagn för hästar. I Sellstedtstorpet fick de besökande träffa Ingmar Fredriksson och Birgit Larsson som berättade om gamla gruvan och folket som bodde där. De var på samma sätt som tidigare år klädda som Tomtefar och Tomtemor. De påstod att nu var de så gamla, 95 och 90 år, att” nu var det nog sista året de kunde klä ut sig så där.” Men—– Den som lever får se. De kommer kanske nästa år igen! Vi har också några andra gamla som brukar komma till Midsommar. De har sagt så här i flera år:” Nu e de nog siist gången je e hen.” Men så kommer de nästa år igen!

Bergstugan .
Bergstugans verksamhet blir allt mer uppskattad och anlitad Lokalerna har under de senaste åren visat sig ha alltför liten golvyta, speciellt vintertid. Maximalt antal personer kommer ofta inom samma timmar. Då måste gästerna sitta trångt, bullrigt och på två våningar. Senaste ombyggnad gjordes 2010. Köksavdelningen balanserar på gränsen för det tillåtna. Små utrymmen blir lätt fullpackade med varor. Golvytorna är svåra att hålla rena och går inte att spola av. Att vi i föreningen Fröå Gruva skall kunna klara en utbyggnad av Bergstugan ekonomiskt och inom rimlig tid verkar inte troligt. Speciellt som vi inte kan ta lån. Vi har dessutom underhåll på det övriga Fröå-områdets hus med brädtak, fönstermålning, lyft av sneda torp, skorstenar, hålla rent och snyggt med invändig målning. Först tänkte vi att våra arrendatorer enligt deras önskan skulle få köpa Bergstugan av kommunen, så att de kunde taga tillräckliga lån. Men Åre kommun sade nej . Vi insåg också själva, att detta inte skulle vara någon trygg lösning för framtiden. Senare köpare kunde ju tänkas ändra anläggningen till vad som helst! I höstas blev det plötsligt bråttom. Ansökningsdatum för ”Bygdemedel”,(före detta ”Sjöregleringsmedel”) skulle nu vara inne senast den 31 oktober och inte som förr den 31 januari. Våra största byggnadsbidrag brukar komma från just dessa medel ! Vi ändrade fort ansökan från Gruvvindens fortsatta förbättring till Bergstugans utbyggnad och ombyggnad. Vi begärde i slutet av 2016 att snarast få diskutera med kommunstyrelsen om Åre kommun skulle kunna tänka sig att investera i Bergstugans ombyggnad. De äger ju fastigheten som föreningen ”Fröå Gruva” arbetat upp till en restaurang sedan byggåret 1991 med inflyttning 1992. Senast ombyggd 2010! Resultatet är att folk alltid kan ha en anledning att göra en utflykt till Fröå. Kunderna är till vardags barnfamiljer, skidåkare, familjer med sina äldre, skotersafari , för att bara nämna några. Sedan tillkommer särskilda beställningar. Vad vi förstår verkar kommunen, Årehus med flera vara positivt inställda till att de själva, efter anvisningar från Fröå Gruva – föreningen hur vi vill ha det, tar tag i ärendet. Kunde vi komma igång med bygget redan i sommar skulle vi vara lyckliga! Denna speciella närliggande utflykt kan göra att folk får upp intresset för den gamla gruvkulturen. Kulturintresset finns hos många , men ett vaknat kulturintresse kan också tändas hos en del nya besökare som inte visste något om området. Hur det kommer att gå med Bergstugans ombyggnad och tillbyggnad får vi veta under 2017. Om resultatet blir positivt kommer vi säkert att kontakta pressen och berätta!

För styrelsen för Fröå Gruva

Anders Hedström , ordförande 0647/ 50618

Rune Jonsson , kassör 0647 /32398 070-373 6 3 98

Camilla Palmqvist , vice ordf. 070-220 18 58

Jim Jonsson , sekreterare 0647/32363 070-5175331

Övriga styrelsen:

Barbro Kristiansson, Ethel Larsson, Sven–Olof Olsson, Stefan Gärd, Roger Wiklund, Solveig Nessemo, Christer Kristiansson, Ronny Galin

Föreningens bankgiro 52 89 – 71 96

Bergstugans hemsida www.bergstuganfroa.se
Föreningens hemsida www.froagruva.se
E-post info@froagruva.se

Adress till kassören Rune Jonsson:
Fröå Gruva
Såå 233
837 97 Åre
Kom ihåg att meddela Fröå Gruva om du har ny adress!