Bli medlem

Föreningen Fröå Gruva hälsar nya medlemmar välkomna!
Var du än bor, om du är gruvättling eller bara tycker om Fröå.
Betala via Bankgiro och tala om vem du är samt uppge din mail adress. Detta för att vi nu digitaliserar vårt medlemsregister. Är du redan medlem kan Du skicka ett mail till info@froagruva.se och uppdatera din adress.

Medlemsavgift:

150 kr/år
650 kr/5 år
1300 kr/10år

Bankgiro: 5289-7196

 

FONDEN

För att säkra framtida drift och underhåll av Fröå så har  inrättats en fond för bidrag och gåvor.

Välkommen med Ditt bidrag på samma konto.

Märk Ditt bidrag med ”FONDEN”

Tack för Din gåva.

 

Anders Hedström, Ordförande
Tel: 072-2128863
epost: anders@froagruva.se.
Sven-Olov Olsson, Vice Ordförande
Tel: 0647-660 172, 070-512 79 42
Rune Jonsson, Kassör
Tel. 070-373 63 98
Jim Jonsson, Sekreterare

Tel: 070-323 63 36

e-post: jim@froagruva.se

Barbro Kristiansson
Tel: 0647-320 01
Ethel Larsson
Tel: 070-320 95 64
Johnny Fredriksson
Tel: 073-022 11 66
Ronny Galin, Suppleant
Tel: 0647-660 102, 070-232 61 04
Sofia Bernhardsson, Suppleant
Tel: 070-932 17 54
Roger Viklund, Suppleant
Tel: 0647-320 66, 073-040-2689
Solweig Nessemo, Suppleant
Tel: 0647-660 102, 073-065 03 35
epost: solveig@froagruva.se
Stefan Gärd, Suppleant
Tel: 070-278 28 46

Årsberättelse för föreningen Fröå Gruva År 2020

 

Årsberättelse Fröå gruva år 2020  

I början av året hade vi en traditionell årsplanering för vad vi skulle göra under det kommande året. Vårstädning, Midsommar, Guidning, Fröådagar, Bakstugan och så vidare. Vi hade hösten innan börjat att utvidga Bergstugan i två våningar med 6 meter österut. Ett större och bättre kök på våningen nere och utvidgade personalutrymmen och fläktrum på andra våningen. Utifrån våra beviljade Bygdemedel. Arbetena fortsatte genom byggnadskontroll av vår arkitekt Louise Andrén samt kontroll av konstruktionsritningar utförda av Peter Borg, båda ifrån Åre Dessa tillbyggnader och ombyggnader genomfördes successivt under våren. I samråd med byggnadsnämnden. 

Golvet i köket gjordes färdigt till största delen, vatten och avlopp förbereddes. Ganska mycket el-dragning och kontakter i väggarna. Installation av värme och belysning. Målning i tak och väggar. Särskild beklädnad på vissa innerväggar. Målning utvändigt. 

Årsmötet hade bestämts till lördag den 4 april på Bergstugan. Redan i februari blev det mer och mer tal om spridningen av Corona-viruset från Kina till Europa. Skidåkande turism i Alperna spred sig upp mot Sverige. Årsmötet ställdes därmed in. 

Om årsmötet hade blivit av hade vi tänkt oss i föreningen Fröå Gruva att godtaga Rune Jonssons avsägelse som kassör efter många år och i stället för honom föreslå John Gärd som ny kassör efter årsmötet 2020. Detta förslag har nu under tiden efter 2020 legat kvar och Rune har fortsatt med hjälp av Malin Perssons handhavande av ett särskilt dataprogram. Hon har tagit emot varje månadsredovisning ifrån Rune. 

Rune har i sin tur under ett års tid undervisat John Gärd i budgetarbete m.m. 

Malin Persson som arbetar vid Svenska Handelsbanken, kan tänka sig att på samma sätt i fortsättningen komplettera John Gärd. Om han blir vald till kassör vid nästa årsmöte i föreningen Fröå Gruva… 

Städdagen i början av juni delade vi upp mellan olika ansvariga. Viktigt med de ouppvärmda och icke kontinuerligt tillsedda husen att varje hus har någon som är ansvarig. Flugor, möss, textilier, tapeter, fuktighet… 

Till Midsommar bestämde vi att vi skulle sätta en Midsommarstång så de som önskade kunde dansa runt själva familjevis och leka lekar. Lekledare, musik och traktorvagnar från Björnen avbeställdes. Vi avvaktade hur vi skulle göra med Fröå-dagarna i mitten på juli. Snart bestämdes att även dessa dagar skulle ställas in. Men, vi kom i styrelsen överens via telefon och brev om nya program. Vår sekreterare Jim Jonsson var snabb med att komma med förslag till försiktighetsåtgärder. Vi andra tyckte hans programpunkter verkade bra! Så här ungefär: 

Alla rekommendationer från sjukvårdskunniga myndigheter måste vi ju följa om vi inte skulle sprida sjukdomar! 

Max antal personer inne på restauranten samtidigt. Max antal i guidade grupper, torpvandringar, inne i informationen. Inte komma in i bakstugan utan handla i dörren. Hålla avstånden mellan olika personer. Vi andra i föreningen tyckte att Jims programpunkter verkade bra.  

Utvecklingen under sommaren blev sålunda: 

Grupperna som kom till oss på Fröå var oftast av den godtagbara storleken enligt ovan! 

En hel del pengar för guidning kom in! 

Vi sökte ersättning för förlorade inkomster, vårvintern samt Fröå-dagama hos Åre Kommun. Faktiskt fick vi 15.000 kr som tröst. Många företag skulle vara med och dela Sedan var de särskilda statliga pengarna till kommunen för detta ändamål slut för 2020  

Mycket folk kom till oss i augusti och september. Vackra sensommar- och höstdagar! Sammanfattningen blev att inkomsterna för det andra halvåret 2020 bara blev till en mindre del reducerad.  
 

I februari 2020 fick vi en donation via testamente på 100.000 kr från Sonja Olsson i Östersund som ofta besökt oss på Fröå. Hon var teleingenjör och arbetade med moderniseringar på telenätet utifrån Östersund. 

Hon hyrde under en följd av år en lägenhet i Åre och senare köpte hon en stuga i Huså. Fjällvandringar var hennes stora hobby. Både på Åreskutan, i väst- Jämtland och i Lapplandsfjällen. Även vandringar i Europas höga berg! Vid evenemang i Huså och Fröå fanns hon under många år med. 

Genom en tragisk bilolycka i Östersund blev hon påbackad av en personbil så illa att hon omkom. Hon hade skrivit testamente redan 2013 där vi på Fröå Gruva fanns med. Vi i föreningen kontaktade hennes bror nere i Linköpingstrakten och tackade för gåvan. 

Vi hade under hösten 2019 blivit tillfrågade av Länsstyrelsen om vi var intresserade av att söka medel för Tillgänglighet” och handikappanpassning. 

Var det då inte bra på Fröå som vi hade det? 

Länsstyrelsen och Jordbruksverket kunde via EU-medel hjälpa oss att ytterligare förbättra säkerhet och upplevelser i vår rekonstruerade gruvby. Länsstyrelsen hade anlitat en konsult som varit på Fröå och tittat igenom vad som kunde vara lämpligt att göra. Hon gav oss ett förslag, som vi sedan i stort sett följde och utvecklade. Eva Karlsson, länsantikvarie och samordnare av kulturärenden, och Maria Jönsson, handläggare av ärendena, hjälpte oss i Fröå Gruva att förklara vilka möjligheter vi hade. Vi kunde under januari, februari, mars, diskutera med dem, förtydliga vår ansökan. Åtgång av arbetstimmar och hur mycket virke som behövdes m.m. 

Den 8 april 2020 beviljades vi 1.496.714 kr sammanlagt till att utföra våra 7 stycken ställen där förbättringar kunde ske. Arbetena kunde starta i maj månad 2020 och måste vara genomförda december 2021. Största arbetet är en bredare spånggång mellan Pumphuset och Vattenkonsten. Plankorna blir nu ställda vinkelrätt emot färdriktningen för att undvika halkolyckor. Inte som förr med längsgående plank. Dessutom blir det räcke på båda sidor. Mötesplats och soffa mitt på sträckan. Nya anslutningar vid ingångarna med bättre svängrum. 

Ny ingång vid Informationen. Ny entré med handikapptoalett vid ingången till Bergstugan. Två nya toaletter utomhus som är förankrade i marken. Placering vid Sellstedts och Raststugan. 12 stycken nya bänkar på fasta ställen inom centrala Fröå. 

Det stormar ibland på Fröå ! 

Tidigare händelser: Halva taket, mot söder, blåste av på Bergstugan december 2014. Kostnad flera hundra tusen kronor. Kommunen ägare av fastigheten och försäkring. Moverartorpet miste sin lagård av bräder och plåtar därför att gäster suttit och solat i en dörr som de sedan inte stängde. Vindarna fick tag och sprängde hela byggnaden inifrån. Det var omkring 1970. Sellstedtstorpets dass flög flera meter härom året! Valltorpets rökbastu som saknade golv, blev utan både tak och ”rösten” (Vinklarna på gavlarna) också ganska nyligen! Detta är anledningen till att vi kommer att förankra utedassen väl!ske. Arbetena kunde starta i maj månad 2020 och måste vara slutförda december 2021. 

Det var från och med hösten 2019 som Bergstugan byggdes ut 6 m österut och i två våningar. Sedan har fortsatta arbeten inomhus vidtagit med hjälp av beviljade Bygdemedel. 

Fröå Gruvas byggnadskommitté har tänkt ut och beställt arbeten av Byggmästare John Gärd, Åre Vatten och värme, Jonssons Elektriska, Kjellströms golv samt Konsultation av Bravida för kommande byte av ventilationssystem. Vidare ritningar och konstruktionsritningar inför flyttning av det gamla köket (Se ovan). Vi blev under 2020 nu klara med kanske 70 % av köket om vi bortser ifrån att ventilationen måste bytas ut helt för både serveringslokal och kök. Den gamla ventilationen är redan idag för liten och sliten som den är på grund av ålder och otillräcklig kapacitet. Nya spiskåpor och ventilationsledningar måste först sättas in i köket. Till sist flyttas det mesta av det gamla kökets inventarier in i det nya större köket. 

Eftersom föreningen har åtskilliga kostnader för vägar och parkeringsplatser både sommar som vinter beslutade Fröå Gruvas styrelse att begära en frivillig parkeringsavgift på 20 kronor. Kan betalas på Swish 12 311 340 22 eller bankgiro 5289-7196 

Fröås popularitet har ökat påtagligt under året 2020 

Vi ser det mycket väl. Ändå har Corona-epidemin begränsat vår verksamhet. Norrmännen har vi till största delen saknat detta år. Cyklingen har ökat som aldrig förr till Fröå och förbi Fröå längs cykellederna åt alla håll. 

Kanalen har blivit en kombinerad gång- och cykelled. Markägarna och Skistar tar över ansvaret för underhållet med grusning och grävning samt skyltning. 

Fröå-föreningen kan därmed ägna sig helt åt att sköta sina egna vandringsleder inom sitt område. Vi fick under året en del nya personer i Informationen och även guider, vilket var välkommet! Tunnbrödbakning med försäljning på lördagar lockar många besökare till Fröå. 

Anders Hyttstrand kom på, att barn kunde, om de ville, få ett diplom som visade, att de gått en hel guidningstur. Dessutom att de varit nere i gruvan där gruvtrollen bor. 

Barnfamiljerna är bland de vanligaste besökarna på Fröån. Men alltmer kommer den växande gruppen med äldre personer. 

Ålderspyramiden i Sverige och Nordvästeuropa talar sitt tydliga språk. Dessa människor kommer att behöva fler bänkar, bra utrymmen och stigar att gå på. Lättare att svänga ut och in genom dörrar. Räcken på allt fler ställen. 

Lättlästa beskrivningar om hur folk levde, bodde och arbetade i gruvbyar som Huså och Fröå. Lite mer ingående historik för dem som vill veta mera! 

Alla våra foton som visar hur restaureringen av Fröå gått till (Brita Hedros omfattande dokumentation) samt handlingar ifrån vårt arkiv strävar vi att offentliggöra med digital teknik så att det, när det blir klart, går att slå upp t ex i mobiltelefon eller hemma vid datom, när en person står vid olika byggnader. 

Underhålla husen och inägorna samt levandegöra byn! 
 

Bilaga till Årsberättelsen Fröå Gruva år 2O2O. 

Kallelse till årsmöte 2021 kommer så snart vi sammanträtt om när vi kan ha det p g a corona-bestämmelser. 

Vi måste först ha ett styrelsemöte 2021. 

Inför sommaren räknar vi med att kunna ha Informationen öppen och guidningar under juli och augusti på samma sätt som förra året. 

Kallelse till årsmötet kommer att ske genom annons i Årebladet samt kungöras på vår Hemsida. 

Var god och skicka in din Mail-adress till: info@froagruva.se 

Så här såg styrelsen ut för Fröå Gruva på det senaste årsmötet 2019 

 

Ord.ledamöter: 

 

 

 

Anders Hedström, ordf 

Årevägen 1 

837 51 Åre 

072-212 88 63 

 

Sven-Olof Olsson, vice ordf 

Svängda vägen 7 

837 41 Mörsil 

070-512 79 42 

Rune Jonsson, kassör 

Såå 233 

837 97 Åre 

070-37363 98 

Jim Jonsson,    sekr 

Såå 235 

837 97 Åre 

070-323 63 36 

Barbro Kristiansson 

Stationsvägen 24 

837 52 Åre 

0647-320 01 

Ethel Larsson 

Såå 233 

837 97 Åre 

070-320 95 64 

Johnny Fredriksson 

Såå 382 

837 97 Åre 

073-022 11 66 

Suppleanter: 

 

 

 

Stefan Gärd 

Fröå 143 

837 97 Åre 

070-278 28 46 

Roger Wiklund 

Björnänge 147 

837 97 Åre 

073-040 26 89 / 0647-320 66 

Solveig Nessemo 

Horneyvägen 50 

83741 Mörsi 

073-065 03 35 

Sofia Bernhardsson 

Såågården 281 

837 97 Åre 

070-634 72 60 

Ronny Galin 

Horneyvägen 50 

837 41 Mörsil 

070-232 61 04 

 

Föreningens Hemsida: www.froagruva.se  

Fröå Gruvas Bankgiro: 52 89- 71 96  

Fröå Gruvas Information sommartid: 070-211 99 04  

Bergstugans Hemsida www.bergstuganfroa.se Johnny Fredriksson 072-521 05 44