Bli medlem

Föreningen Fröå Gruva hälsar nya medlemmar välkomna!
Var du än bor, om du är gruvättling eller bara tycker om Fröå.
Betala via Bankgiro och tala om vem du är samt uppge din e-mail adress. Detta för att vi nu digitaliserar vårt medlemsregister. Är du redan medlem kan Du skicka ett mail till info@froagruva.se och uppdatera din adress.

Medlemsavgift:

150 kr/år
650 kr/5 år
1300 kr/10år

Bankgiro: 5289-7196

 

FONDEN

För att säkra framtida drift och underhåll av Fröå så har  inrättats en fond för bidrag och gåvor.

Välkommen med Ditt bidrag på samma konto.

Märk Ditt bidrag med ”FONDEN”

Tack för Din gåva.

 

Anders Hedström, Ordförande
Tel: 072-2128863
epost: anders@froagruva.se.
Sven-Olov Olsson, Vice Ordförande
Tel: 0647-660 172, 070-512 79 42
Rune Jonsson, Kassör
Tel. 070-373 63 98
Jim Jonsson, Sekreterare

Tel: 070-323 63 36

e-post: jim@froagruva.se

Barbro Kristiansson
Tel: 0647-320 01
Ethel Larsson
Tel: 070-320 95 64
Johnny Fredriksson
Tel: 073-022 11 66
Ronny Galin, Suppleant
Tel: 0647-660 102, 070-232 61 04
Sofia Bernhardsson, Suppleant
Tel: 070-932 17 54
Roger Viklund, Suppleant
Tel: 0647-320 66, 073-040-2689
Solweig Nessemo, Suppleant
Tel: 0647-660 102, 073-065 03 35
epost: solveig@froagruva.se
Stefan Gärd, Suppleant
Tel: 070-278 28 46

Årsberättelse för föreningen Fröå Gruva År 2019

Årsberättelse för föreningen Fröå Gruva 2019

Styrelsen fortsätter med samma personer som föregående år. Som vice ordförande har vi under året haft Sven-Olof Olsson, tidigare styrelsemedlem. Johnny Fredriksson, som arrenderar serveringen, blev under detta år ny styrelsemedlem.
Om ni tittar i föregående årsberättelse, så skriver vi lika som föregående år. En åldrad men pigg och intresserad styrelse vill fortsätta så länge vi har hälsan fysiskt och psykiskt. Våra bekantskaper med dem som är intresserade av Fröå, har ett värde både för oss och förhoppningsvis även dem.
Sammanlagt 300-400 personer är medlemmar i föreningen!
Djur på inägorna har funnits under året. Både får, hästar och kvigor. Inägorna hålls öppna både genom slåtter och med gräsputsmaskin efter fyrhjuling.

Under sommaren 2020 kommer att gälla samma tidsperioder för både guidning, reception och när serveringen är öppen. Midsommarafton och midsommardagen detta. Sedan uppehåll till 29 juni då öppethållandet börjar och håller på till och med söndagen den 23 augusti. Vi hade motsvarande under 2019.
Allt fler personer vill komma till Fröå och besöka restaurangen Bergstugan. Vissa tider blir det för trångt, tex kl 12-13, kvällsbeställningar, högsäsonger

Bergstugans kök var det viktigast att tänka på då vi för ett år sedan planerade utbyggnad av serveringen. Vi preciserade vad vi ville göra i en första Etapp 1. Vi begärde i bygdemedel 479.000 kr där vi tillade att vi stod för ytterligare 100.000 kr själva i föreningen. Detta tillägg har vi också fått ihop med god marginal. Det sökta beloppet beviljades!
Vad vi inte hade räknat med var alla extrakostnader som tillkom för inspektioner, ritningar, ritningar på takstolar, omkonstruerat golvbjälklag, inspektioner m m

Hela Bergstugan förlängdes med 6 m och i två våningar vilket vi får göra enligt Länsmuseet, då hela huset inte är original, utan en rekonstruktion av en arbetarbostad.
Nedre våningen utökas köksutrymmena, övre våningen utökas personalutrymmena.
Mycket lämpligt fick vi en donation på 100.000 kr av en person som testamenterat detta belopp till investeringar i Föreningen Fröå Gruva. Hon var engagerad i både Fröå och Huså.
Vi framför hennes önskan och personbeskrivning på årsmötet 2020.

När vi nu skulle söka Etapp 2 i kökets färdigställande fann vi att beloppet blev för högt som vi måste söka. Efter rådgivning med kommunen fick vi klart för oss att vi måste söka en lägre summa än vi behövde för att inte riskera att hela summan stryks då bygdemedlen skall fördelas av de politiskt tillsatta som beslutar om Bygdemedlens fördelning. Etapp 2 måste delas upp på två års ansökningar av Bygdemedel!
Hur kunde det då bli så höga kostnader? Anledningen var att det nuvarande fläktsystemet måste bytas helt och hållet i Bergstugan. Dels nya fläktar i det nya köket, dels större fläktsystem i den kommande utvidgade serveringslokalen. Hur det går med vår ansökan Etapp 2, vet vi först i april.

Vad vi redan nu fått färdigt i Etapp 1 är en ny frysanläggning för livsmedel och en ny entré för varuleveranser. Dessutom husets omålade exteriör med fönster, tak. Tre år måste det nu få ta att bygga ut kök och personalutrymmen.

Vi har även i Etapp 2 lovat att gå in med 100.000 kr från oss själva i Fröå Gruva. Vi knåpade in dessa pengar under 2019 på guidning, frivilliga bidrag, lotterier, försäljning, Fröådagar, Julöppet och Bakstugan.
I utbyggnaden redan från Etapp 1 har vi haft en byggnadskommitté bestående av Rune Jonsson, Stefan och John Gärd, Johnny Fredriksson

I ansökningarna till Länsstyrelsen om TILLGÄNGLIGHET har vi haft många förfrågningar från dem om förtydliganden. Erbjudandet från dem har visat sig vara mycket generöst, men också krävande för oss som söker bidragen!

Hela 2019 har vi preciserat vad vi vill ha gjort efter ett förslag från Länsstyrelsen i åtta punkter. En konsult som anlitats av dem, Karin Riddar, var uppe på Fröån och såg vad som behövdes enligt Jordbruksverkets bestämmelser för ”Tillgänglighet vid kulturanläggningar”.

Det verkade som det fanns lite pengar till övers någonstans som vi kunde begära ganska lätt hos Länsstyrelsen. I verkligen fann vi att det var svåra, för svåra blanketter, för att vi skulle klara av dem. Anders, vår ordförande, fick då hjälp av länsantikvarien Eva Karlsson. Han åkte in till Länsstyrelsen med bank-id, bokad tid och satt en hel eftermiddag. Värdefullt att vi fick hjälp. Det är inte så lätt för den oinvigde att komma in i deras rutiner.

Senare har en rad av följdfrågor kommit in genom Maria Jönsson, handläggare av ansökningar till Jordbruksverket visade det sig.
Bland annat har vi måst redovisa hur vi tänker finansiera varje delbetalning innan de av oss betalda räkningarna plus slutbesiktning kan betalas ut av Länsstyrelsen. Det kan ta upp till tre månader innan vi får betalt. Svaret på detta är att vi ju har Brita Hedros reparationsfond på 600.000 kr där vi kan låna tillfälligt under ett och samma år enligt tidigare styrelsebeslut. Vidare vill de ha preciserat kostnaderna för den 250 m långa nya spång som skall förbinda Konsthjulet med Pumphuset trots att ett noga avvägt anbud från byggmästare John Gärd förelåg. Nu skulle det specificeras i virkesåtgång, antal arbetstimmar, timpris. De ville kunna ytterligare se rimligheten i kostnadsposterna.

Sista stora post blir Handikapptoalettens kostnadsdel av ombyggnaden av entrén till Bergstugan, som den skall se ut inför hela utbyggnaden av denna lokal. Denna kostnad kan vi inte räkna fram förrän vi fått arkitektritningarna samt ett godkänt byggnadslov på detta. Lite ovisst är det också om denna post kan vänta ett år. Då skulle vi kunna sätta igång med de övriga tillgänglighetsåtgärderna redan i maj 2020.

Varför Handikapp-toaletten ingår i ”Tillgänglighet” beror på att den ingick från början i Karin Riddars förslag. Där föreslog hon att vi skulle ha en toalett som skulle stå öppen med värme även när Bergstugan var stängd. Föreningen svarade då att folk är slarviga och lämnar dörrar öppna så att vattnet fryser vintertid. Vi ansåg dock att idén var bra när Bergstugan är öppen och personer som kommer utifrån intilliggande fikabord eller med rullstol helt enkelt inte behöver gå in i restaurangen och förbi den trånga klädhyllan. De når då en handikapp-toalett direkt utifrån förstugan.

Som ni ser blev det krångligt att samtidigt hantera både Bergsstugans utvidgning med bygdemedel och Tillgänglighetens 8 punkter med pengar från Jordbruksverket. Häri ingår också handikapptoaletten i entrén

Vi får säga som John F Kennedy sade när USA skulle landsätta en man på månen före 1970 ” Vi kommer inte att göra det därför att det är lätt, utan därför att det är svårt”

Jämfört med tidigare år hade vi under detta år inga stormar i december, inga tak som behövde skottas på grund av snötyngd.

Under tackmiddagen den 30 september på Bergstugan bjöd vi in två av våra veteraner på Fröå. Acke Fahlén som lett cirka 30 olika års danser kring midsommarstången samt Ingemar Fredriksson, tidigare ordförande samt flitig byggare, skapare av ritningar, sång och musikunderhållare. Båda visade sig som väntat vitala och glädjespridande. Båda med dragspel och glad Evert Taube musik.

Beträffande Kanalen och dess framtida skötsel har detta på senaste året aktualiserats eftersom cyklisterna i grupper for längs den känsliga stigen som inte tålde mer än bara fotgängare. Det blev sönderkört och lerigt!
Det visade sig snart att Åre Destination ville ha denna möjlighet till cykelupplevelse längs kanalen. De beslutade tillsammans med berörda markägare att föreslå Fröå Gruva att Åre Destination sköter hela kanalen med underhåll med grusning och andra förstärkningar av vallen där stigen går. De har redan avsatt pengar till skötsel av detta samt till markarrende till markägarna.
Anders och Rune har varit på möte med Anna-Karin Lundmark, Åre Destination, Eva Karlsson, Länsstyrelsen samt Peter Jansson, representant för markägarna.
På detta sätt behöver vi inte i föreningen Fröå Gruva sköta om kanalen som för det mesta inte ligger på vårt markområde. Vi får även hjälp med det som rör kanalen inom vårt markområde. Det enda vi kräver är att kanalen levererar vatten till dammen till vårt stora vattenhjul, 9,2 m i diameter, som driver stånggången och pumparna i gruvan.

Midsommar 2019 lyckades bra med ny lekledare. Det blev Karin Eriksson, från Brattland boende i Brunflo. Hon hade också med sig dragspelare. Lugnt och fint gick danserna och lekarna. Traktorer med lövade vagnar från Björnen. Godisregn som avslutning efter dansen kring stången. Sponsrat av Per Nyberg, ICA Björnänge.

Två kulturkvällar hade vi på gruvvinden 2019. Uppskattat !

Lie-slåtter, lite om hur man levde förr. Berättelser för barn, frågestund och visning av gamla föremål har vi haft ett par sommarkvällar.
Dessutom har Jim Jonsson och Karin Eriksson haft vandring mellan torpen. Visat hur torpen ser ut inuti. Vi planerar att fortsätta med detta även i framtiden. Kanske någon gång mera per år om det finns efterfrågan.

Anders, Jim och Sven-Olof har under hösten deltagit i en kurs anordnad av Vuxenskolan i Järpen. Vid de olika mötena har vi bland annat diskuterat hur vi skall värva nya medlemmar och föryngra våra styrelser. Fördelar med att vara med i en ideell förening? Hur sker trevligt bemötande när våra gäster besöker oss? Det trevliga med kursen är att vi får diskutera och jämföra. Till exempel vad som behöver ändras, vad behöver du hjälp med?
Deltagare i kursen har varit hembygdsföreningarna i Kall, Mörsil, Undersåker, Fröå Gruva och Huså Herrgård.

Styrelsen för Fröå Gruva 2019

Anders Hedström, ordförande Årevägen 1 83751 Åre, 072 – 212 88 63

Sven-Olof Olsson, vice ordförande Svängda vägen 7 837 41 Mörsil, 070 –  512 79 42

Rune Jonsson, kassör Såå 233 837 97 Åre, 070 – 373 63 98

Jim Jonsson, sekreterare Såå 235 83797 Åre, 070 – 323 63 36

Barbro Kristiansson, Stationsvägen 24 837 52 Åre, 0647- 32 001

Ethel Larsson, Såå 233 837 97 Åre, 070 – 320 95 64

Johnny Fredriksson, Såå 382 837 97 Åre, 073 – 022 11 66

Suppleanter

Stefan Gärd, Fröå 143 837 97 Åre, 070 – 278 28 46

Roger Wiklund, Björnänge 147 837 97 Åre, 0647 – 320 66
073 – 040 26 89
Solveig Nessemo, Horneyvägen 50 83741 Mörsil, 073 – 065 03 35

Sofia Bernhardsson, Såågården 281 837 97 Åre, 070- 634 72 60

Ronny Galin, Horneyvägen 50 837 41 Mörsil, 070- 232 61 04

Föreningens Hemsida är www.froagruva.se

Fröå Gruvas bankgiro 52 89 – 71 96

Receptionen sommartid 070 – 211 99 04

Bergstugans Hemsida www.bergstuganfroa.se Johnny Fredriksson 072 – 521 05 44

Var god meddela ditt namn och din mail-adress till info@froagruva.se. Vi håller på med att digitalisera medlemsregistret.