V. 33

 

Informationen är öppen varje dag 10:30 – 15:30 

Guidade turer 11:30 & 14:00 dagligen

Tunnbröd bakas lördag 20/8

Helgöppet 27-28/8 & 3-4/9 (mer info kommer)

Påminner våra besökare om att fylla i enkäten som Jamtli genomför. Länk finns längre ner på sidan, samt på flera ställen vid FröåGruva

Välkommen

reservation för ev. ändringar

  

 Informationen/Fyrkanten

är öppen

27/6 – 21/8  dagl. 10:30 – 15:30

Guidade turer dagl. 11:30 & 14:00

Drop in

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Instagram: @foreningen_froagruva

Informationen: 070-211 99 04 (Sporadiskt svar)

Guidning: 070-323 63 36, Jim (gärna sms)

E-post: info@froagruva.se

Restaurang Bergstugan: 072-521 05 44

www.bergstuganfroa.se

Besökarenkät

På uppdrag av Länsstyrelsen genomför Jamtli just nu en enkät för Fröå Gruvas räkning. Har du nyligen besökt FröåGruva? Svara gärna på webbenkäten och bidra till att utveckla besöksmålet.

Enkäten hittar du här: https://forms.office.com/r/S7sHi3ufDc

Länken finns även på Jamtlis hemsida tillsammans med ett inlägg om arbetet som just nu genomförs. https://www.jamtli.com/aktuellt/froa-gruva/

 Tack för din medverkan

 

Vi i Föreningen Fröå Gruva, som sköter driften av området, vill gärna förtydliga att Fröå är ett kulturområde och att här även bedrivs jordbruk med betande djur och slåtter.

Vill därför påminna ALLA att hålla sig

till markerade leder och vägar! 

Vänligen respektera detta!

Vid ev. aktiviteter/träningar/tävlingar som berör området Fröå Gruva. Tag kontakt med Fröåbonden John Gärd, 072-228 53 05.

Allemansrätten ger oss möjlighet att, med ansvar o respekt, vistas i vår vackra natur.

Visa särskild hänsyn när du är i närheten av hagar med betande djur.

Var uppmärksam vid bebyggelse så du inte beträder tomtmark.

Och att du håller dig till markerade leder och vägar.

FÖRENINGEN
Bergstugan

Välkommen till Fröå Gruva

 

Fröå Gruva är en kombination av flera anläggningar och torp, en unik miljö med gruvor, varphögar, odlingslotter och betesmarker. Gruvbyn ligger ljuvligt vackert vid Åreskutans östra sida. Stigarna är många, varphögarna intressanta med kopparblänk här och där.

Guidning, intressant litteratur och souvenirer finner du i Fyrkanten och fikar gör du i Bergstugans servering. Så kom och besök oss!

Fröå är ett genuint sommarmål men det är även skönt att ta sig dit på skidor i ett fint spårsystem från ÅreBjörnen.

Sponsorer och Samarbetspartners

Föreningen Fröå Gruvor sponsras av och samarbetar med :