Bli medlem

Föreningen Fröå Gruva hälsar nya medlemmar välkomna!
Var du än bor, om du är gruvättling eller bara tycker om Fröå.
Betala via Bankgiro och tala om vem du är samt uppge din mail adress. Detta för att vi nu digitaliserar vårt medlemsregister. Är du redan medlem kan Du skicka ett mail till info@froagruva.se och uppdatera din adress.

Medlemsavgift:

200 kr/år
900 kr/5 år
1800 kr/10år

Bankgiro: 5289-7196

 

FONDEN

För att säkra framtida drift och underhåll av Fröå så har  inrättats en fond för bidrag och gåvor.

Välkommen med Ditt bidrag på samma konto.

Märk Ditt bidrag med ”FONDEN”

Tack för Din gåva.

 

Anders Hedström, Ordförande

Tel: 072-2128863

epost: anders@froagruva.se.

Sven-Olov Olsson, Vice Ordförande
Tel: 0647-660 172, 070-512 79 42
Rune Jonsson, Kassör
Tel. 070-373 63 98
Jim Jonsson, Sekreterare

Tel: 070-323 63 36

e-post: jim@froagruva.se

Barbro Kristiansson
Tel: 0647-320 01
John Gärd

Tel: 072-228 53 05

Johnny Fredriksson
Tel: 073-022 11 66
Ronny Galin, Suppleant

Tel: 070-232 61 04

Sofia Bernhardsson, Suppleant
Tel: 070-932 17 54
Roger Viklund, Suppleant
Tel: 0647-320 66, 073-040-2689
Solweig Nessemo, Suppleant

Tel: 073-065 03 35

epost: solveig@froagruva.se

Stefan Gärd, Suppleant
Tel: 070-278 28 46

Årsberättelser för föreningen Fröå Gruva  2019 & 2020

 

Årsberättelse Fröå gruva år 2020  

I början av året hade vi en traditionell årsplanering för vad vi skulle göra under det kommande året. Vårstädning, Midsommar, Guidning, Fröådagar, Bakstugan och så vidare. Vi hade hösten innan börjat att utvidga Bergstugan i två våningar med 6 meter österut. Ett större och bättre kök på våningen nere och utvidgade personalutrymmen och fläktrum på andra våningen. Utifrån våra beviljade Bygdemedel. Arbetena fortsatte genom byggnadskontroll av vår arkitekt Louise Andrén samt kontroll av konstruktionsritningar utförda av Peter Borg, båda ifrån Åre Dessa tillbyggnader och ombyggnader genomfördes successivt under våren. I samråd med byggnadsnämnden. 

Golvet i köket gjordes färdigt till största delen, vatten och avlopp förbereddes. Ganska mycket el-dragning och kontakter i väggarna. Installation av värme och belysning. Målning i tak och väggar. Särskild beklädnad på vissa innerväggar. Målning utvändigt. 

Årsmötet hade bestämts till lördag den 4 april på Bergstugan. Redan i februari blev det mer och mer tal om spridningen av Corona-viruset från Kina till Europa. Skidåkande turism i Alperna spred sig upp mot Sverige. Årsmötet ställdes därmed in. 

Om årsmötet hade blivit av hade vi tänkt oss i föreningen Fröå Gruva att godtaga Rune Jonssons avsägelse som kassör efter många år och i stället för honom föreslå John Gärd som ny kassör efter årsmötet 2020. Detta förslag har nu under tiden efter 2020 legat kvar och Rune har fortsatt med hjälp av Malin Perssons handhavande av ett särskilt dataprogram. Hon har tagit emot varje månadsredovisning ifrån Rune. 

Rune har i sin tur under ett års tid undervisat John Gärd i budgetarbete m.m. 

Malin Persson som arbetar vid Svenska Handelsbanken, kan tänka sig att på samma sätt i fortsättningen komplettera John Gärd. Om han blir vald till kassör vid nästa årsmöte i föreningen Fröå Gruva… 

Städdagen i början av juni delade vi upp mellan olika ansvariga. Viktigt med de ouppvärmda och icke kontinuerligt tillsedda husen att varje hus har någon som är ansvarig. Flugor, möss, textilier, tapeter, fuktighet… 

Till Midsommar bestämde vi att vi skulle sätta en Midsommarstång så de som önskade kunde dansa runt själva familjevis och leka lekar. Lekledare, musik och traktorvagnar från Björnen avbeställdes. Vi avvaktade hur vi skulle göra med Fröå-dagarna i mitten på juli. Snart bestämdes att även dessa dagar skulle ställas in. Men, vi kom i styrelsen överens via telefon och brev om nya program. Vår sekreterare Jim Jonsson var snabb med att komma med förslag till försiktighetsåtgärder. Vi andra tyckte hans programpunkter verkade bra! Så här ungefär: 

Alla rekommendationer från sjukvårdskunniga myndigheter måste vi ju följa om vi inte skulle sprida sjukdomar! 

Max antal personer inne på restauranten samtidigt. Max antal i guidade grupper, torpvandringar, inne i informationen. Inte komma in i bakstugan utan handla i dörren. Hålla avstånden mellan olika personer. Vi andra i föreningen tyckte att Jims programpunkter verkade bra.  

Utvecklingen under sommaren blev sålunda: 

Grupperna som kom till oss på Fröå var oftast av den godtagbara storleken enligt ovan! 

En hel del pengar för guidning kom in! 

Vi sökte ersättning för förlorade inkomster, vårvintern samt Fröå-dagama hos Åre Kommun. Faktiskt fick vi 15.000 kr som tröst. Många företag skulle vara med och dela Sedan var de särskilda statliga pengarna till kommunen för detta ändamål slut för 2020  

Mycket folk kom till oss i augusti och september. Vackra sensommar- och höstdagar! Sammanfattningen blev att inkomsterna för det andra halvåret 2020 bara blev till en mindre del reducerad.  
 

I februari 2020 fick vi en donation via testamente på 100.000 kr från Sonja Olsson i Östersund som ofta besökt oss på Fröå. Hon var teleingenjör och arbetade med moderniseringar på telenätet utifrån Östersund. 

Hon hyrde under en följd av år en lägenhet i Åre och senare köpte hon en stuga i Huså. Fjällvandringar var hennes stora hobby. Både på Åreskutan, i väst- Jämtland och i Lapplandsfjällen. Även vandringar i Europas höga berg! Vid evenemang i Huså och Fröå fanns hon under många år med. 

Genom en tragisk bilolycka i Östersund blev hon påbackad av en personbil så illa att hon omkom. Hon hade skrivit testamente redan 2013 där vi på Fröå Gruva fanns med. Vi i föreningen kontaktade hennes bror nere i Linköpingstrakten och tackade för gåvan. 

Vi hade under hösten 2019 blivit tillfrågade av Länsstyrelsen om vi var intresserade av att söka medel för Tillgänglighet” och handikappanpassning. 

Var det då inte bra på Fröå som vi hade det? 

Länsstyrelsen och Jordbruksverket kunde via EU-medel hjälpa oss att ytterligare förbättra säkerhet och upplevelser i vår rekonstruerade gruvby. Länsstyrelsen hade anlitat en konsult som varit på Fröå och tittat igenom vad som kunde vara lämpligt att göra. Hon gav oss ett förslag, som vi sedan i stort sett följde och utvecklade. Eva Karlsson, länsantikvarie och samordnare av kulturärenden, och Maria Jönsson, handläggare av ärendena, hjälpte oss i Fröå Gruva att förklara vilka möjligheter vi hade. Vi kunde under januari, februari, mars, diskutera med dem, förtydliga vår ansökan. Åtgång av arbetstimmar och hur mycket virke som behövdes m.m. 

Den 8 april 2020 beviljades vi 1.496.714 kr sammanlagt till att utföra våra 7 stycken ställen där förbättringar kunde ske. Arbetena kunde starta i maj månad 2020 och måste vara genomförda december 2021. Största arbetet är en bredare spånggång mellan Pumphuset och Vattenkonsten. Plankorna blir nu ställda vinkelrätt emot färdriktningen för att undvika halkolyckor. Inte som förr med längsgående plank. Dessutom blir det räcke på båda sidor. Mötesplats och soffa mitt på sträckan. Nya anslutningar vid ingångarna med bättre svängrum. 

Ny ingång vid Informationen. Ny entré med handikapptoalett vid ingången till Bergstugan. Två nya toaletter utomhus som är förankrade i marken. Placering vid Sellstedts och Raststugan. 12 stycken nya bänkar på fasta ställen inom centrala Fröå. 

Det stormar ibland på Fröå ! 

Tidigare händelser: Halva taket, mot söder, blåste av på Bergstugan december 2014. Kostnad flera hundra tusen kronor. Kommunen ägare av fastigheten och försäkring. Moverartorpet miste sin lagård av bräder och plåtar därför att gäster suttit och solat i en dörr som de sedan inte stängde. Vindarna fick tag och sprängde hela byggnaden inifrån. Det var omkring 1970. Sellstedtstorpets dass flög flera meter härom året! Valltorpets rökbastu som saknade golv, blev utan både tak och ”rösten” (Vinklarna på gavlarna) också ganska nyligen! Detta är anledningen till att vi kommer att förankra utedassen väl!ske. Arbetena kunde starta i maj månad 2020 och måste vara slutförda december 2021. 

Det var från och med hösten 2019 som Bergstugan byggdes ut 6 m österut och i två våningar. Sedan har fortsatta arbeten inomhus vidtagit med hjälp av beviljade Bygdemedel. 

Fröå Gruvas byggnadskommitté har tänkt ut och beställt arbeten av Byggmästare John Gärd, Åre Vatten och värme, Jonssons Elektriska, Kjellströms golv samt Konsultation av Bravida för kommande byte av ventilationssystem. Vidare ritningar och konstruktionsritningar inför flyttning av det gamla köket (Se ovan). Vi blev under 2020 nu klara med kanske 70 % av köket om vi bortser ifrån att ventilationen måste bytas ut helt för både serveringslokal och kök. Den gamla ventilationen är redan idag för liten och sliten som den är på grund av ålder och otillräcklig kapacitet. Nya spiskåpor och ventilationsledningar måste först sättas in i köket. Till sist flyttas det mesta av det gamla kökets inventarier in i det nya större köket. 

Eftersom föreningen har åtskilliga kostnader för vägar och parkeringsplatser både sommar som vinter beslutade Fröå Gruvas styrelse att begära en frivillig parkeringsavgift på 20 kronor. Kan betalas på Swish 12 311 340 22 eller bankgiro 5289-7196 

Fröås popularitet har ökat påtagligt under året 2020 

Vi ser det mycket väl. Ändå har Corona-epidemin begränsat vår verksamhet. Norrmännen har vi till största delen saknat detta år. Cyklingen har ökat som aldrig förr till Fröå och förbi Fröå längs cykellederna åt alla håll. 

Kanalen har blivit en kombinerad gång- och cykelled. Markägarna och Skistar tar över ansvaret för underhållet med grusning och grävning samt skyltning. 

Fröå-föreningen kan därmed ägna sig helt åt att sköta sina egna vandringsleder inom sitt område. Vi fick under året en del nya personer i Informationen och även guider, vilket var välkommet! Tunnbrödbakning med försäljning på lördagar lockar många besökare till Fröå. 

Anders Hyttstrand kom på, att barn kunde, om de ville, få ett diplom som visade, att de gått en hel guidningstur. Dessutom att de varit nere i gruvan där gruvtrollen bor. 

Barnfamiljerna är bland de vanligaste besökarna på Fröån. Men alltmer kommer den växande gruppen med äldre personer. 

Ålderspyramiden i Sverige och Nordvästeuropa talar sitt tydliga språk. Dessa människor kommer att behöva fler bänkar, bra utrymmen och stigar att gå på. Lättare att svänga ut och in genom dörrar. Räcken på allt fler ställen. 

Lättlästa beskrivningar om hur folk levde, bodde och arbetade i gruvbyar som Huså och Fröå. Lite mer ingående historik för dem som vill veta mera! 

Alla våra foton som visar hur restaureringen av Fröå gått till (Brita Hedros omfattande dokumentation) samt handlingar ifrån vårt arkiv strävar vi att offentliggöra med digital teknik så att det, när det blir klart, går att slå upp t ex i mobiltelefon eller hemma vid datom, när en person står vid olika byggnader. 

Underhålla husen och inägorna samt levandegöra byn! 
 

Bilaga till Årsberättelsen Fröå Gruva år 2O2O. 

Kallelse till årsmöte 2021 kommer så snart vi sammanträtt om när vi kan ha det p g a corona-bestämmelser. 

Vi måste först ha ett styrelsemöte 2021. 

Inför sommaren räknar vi med att kunna ha Informationen öppen och guidningar under juli och augusti på samma sätt som förra året. 

Kallelse till årsmötet kommer att ske genom annons i Årebladet samt kungöras på vår Hemsida. 

Var god och skicka in din Mail-adress till: info@froagruva.se 

Så här såg styrelsen ut för Fröå Gruva på det senaste årsmötet 2019 

 

Ord.ledamöter: 

 

 

 

Anders Hedström, ordf 

Årevägen 1 

837 51 Åre 

072-212 88 63 

 

Sven-Olof Olsson, vice ordf 

Svängda vägen 7 

837 41 Mörsil 

070-512 79 42 

Rune Jonsson, kassör 

Såå 233 

837 97 Åre 

070-37363 98 

Jim Jonsson,    sekr 

Såå 235 

837 97 Åre 

070-323 63 36 

Barbro Kristiansson 

Stationsvägen 24 

837 52 Åre 

0647-320 01 

Ethel Larsson 

Såå 233 

837 97 Åre 

070-320 95 64 

Johnny Fredriksson 

Såå 382 

837 97 Åre 

073-022 11 66 

Suppleanter: 

 

 

 

Stefan Gärd 

Fröå 143 

837 97 Åre 

070-278 28 46 

Roger Wiklund 

Björnänge 147 

837 97 Åre 

073-040 26 89 / 0647-320 66 

Solveig Nessemo 

Horneyvägen 50 

83741 Mörsil

073-065 03 35 

Sofia Bernhardsson 

Såågården 281 

837 97 Åre 

070-634 72 60 

Ronny Galin 

Horneyvägen 50 

837 41 Mörsil 

070-232 61 04 

 

Föreningens Hemsida: www.froagruva.se  

Fröå Gruvas Bankgiro: 52 89- 71 96  

Fröå Gruvas Information sommartid: 070-211 99 04  

Bergstugans Hemsida www.bergstuganfroa.se Johnny Fredriksson 072-521 05 44 

Årsberättelse för föreningen Fröå Gruva 2019

Styrelsen fortsätter med samma personer som föregående år. Som vice ordförande har vi under året haft Sven-Olof Olsson, tidigare styrelsemedlem. Johnny Fredriksson, som arrenderar serveringen, blev under detta år ny styrelsemedlem.
Om ni tittar i föregående årsberättelse, så skriver vi lika som föregående år. En åldrad men pigg och intresserad styrelse vill fortsätta så länge vi har hälsan fysiskt och psykiskt. Våra bekantskaper med dem som är intresserade av Fröå, har ett värde både för oss och förhoppningsvis även dem.
Sammanlagt 300-400 personer är medlemmar i föreningen!
Djur på inägorna har funnits under året. Både får, hästar och kvigor. Inägorna hålls öppna både genom slåtter och med gräsputsmaskin efter fyrhjuling.

Under sommaren 2020 kommer att gälla samma tidsperioder för både guidning, reception och när serveringen är öppen. Midsommarafton och midsommardagen detta. Sedan uppehåll till 29 juni då öppethållandet börjar och håller på till och med söndagen den 23 augusti. Vi hade motsvarande under 2019.
Allt fler personer vill komma till Fröå och besöka restaurangen Bergstugan. Vissa tider blir det för trångt, tex kl 12-13, kvällsbeställningar, högsäsonger

Bergstugans kök var det viktigast att tänka på då vi för ett år sedan planerade utbyggnad av serveringen. Vi preciserade vad vi ville göra i en första Etapp 1. Vi begärde i bygdemedel 479.000 kr där vi tillade att vi stod för ytterligare 100.000 kr själva i föreningen. Detta tillägg har vi också fått ihop med god marginal. Det sökta beloppet beviljades!
Vad vi inte hade räknat med var alla extrakostnader som tillkom för inspektioner, ritningar, ritningar på takstolar, omkonstruerat golvbjälklag, inspektioner m m

Hela Bergstugan förlängdes med 6 m och i två våningar vilket vi får göra enligt Länsmuseet, då hela huset inte är original, utan en rekonstruktion av en arbetarbostad.
Nedre våningen utökas köksutrymmena, övre våningen utökas personalutrymmena.
Mycket lämpligt fick vi en donation på 100.000 kr av en person som testamenterat detta belopp till investeringar i Föreningen Fröå Gruva. Hon var engagerad i både Fröå och Huså.
Vi framför hennes önskan och personbeskrivning på årsmötet 2020.

När vi nu skulle söka Etapp 2 i kökets färdigställande fann vi att beloppet blev för högt som vi måste söka. Efter rådgivning med kommunen fick vi klart för oss att vi måste söka en lägre summa än vi behövde för att inte riskera att hela summan stryks då bygdemedlen skall fördelas av de politiskt tillsatta som beslutar om Bygdemedlens fördelning. Etapp 2 måste delas upp på två års ansökningar av Bygdemedel!
Hur kunde det då bli så höga kostnader? Anledningen var att det nuvarande fläktsystemet måste bytas helt och hållet i Bergstugan. Dels nya fläktar i det nya köket, dels större fläktsystem i den kommande utvidgade serveringslokalen. Hur det går med vår ansökan Etapp 2, vet vi först i april.

Vad vi redan nu fått färdigt i Etapp 1 är en ny frysanläggning för livsmedel och en ny entré för varuleveranser. Dessutom husets omålade exteriör med fönster, tak. Tre år måste det nu få ta att bygga ut kök och personalutrymmen.

Vi har även i Etapp 2 lovat att gå in med 100.000 kr från oss själva i Fröå Gruva. Vi knåpade in dessa pengar under 2019 på guidning, frivilliga bidrag, lotterier, försäljning, Fröådagar, Julöppet och Bakstugan.
I utbyggnaden redan från Etapp 1 har vi haft en byggnadskommitté bestående av Rune Jonsson, Stefan och John Gärd, Johnny Fredriksson

I ansökningarna till Länsstyrelsen om TILLGÄNGLIGHET har vi haft många förfrågningar från dem om förtydliganden. Erbjudandet från dem har visat sig vara mycket generöst, men också krävande för oss som söker bidragen!

Hela 2019 har vi preciserat vad vi vill ha gjort efter ett förslag från Länsstyrelsen i åtta punkter. En konsult som anlitats av dem, Karin Riddar, var uppe på Fröån och såg vad som behövdes enligt Jordbruksverkets bestämmelser för ”Tillgänglighet vid kulturanläggningar”.

Det verkade som det fanns lite pengar till övers någonstans som vi kunde begära ganska lätt hos Länsstyrelsen. I verkligen fann vi att det var svåra, för svåra blanketter, för att vi skulle klara av dem. Anders, vår ordförande, fick då hjälp av länsantikvarien Eva Karlsson. Han åkte in till Länsstyrelsen med bank-id, bokad tid och satt en hel eftermiddag. Värdefullt att vi fick hjälp. Det är inte så lätt för den oinvigde att komma in i deras rutiner.

Senare har en rad av följdfrågor kommit in genom Maria Jönsson, handläggare av ansökningar till Jordbruksverket visade det sig.
Bland annat har vi måst redovisa hur vi tänker finansiera varje delbetalning innan de av oss betalda räkningarna plus slutbesiktning kan betalas ut av Länsstyrelsen. Det kan ta upp till tre månader innan vi får betalt. Svaret på detta är att vi ju har Brita Hedros reparationsfond på 600.000 kr där vi kan låna tillfälligt under ett och samma år enligt tidigare styrelsebeslut. Vidare vill de ha preciserat kostnaderna för den 250 m långa nya spång som skall förbinda Konsthjulet med Pumphuset trots att ett noga avvägt anbud från byggmästare John Gärd förelåg. Nu skulle det specificeras i virkesåtgång, antal arbetstimmar, timpris. De ville kunna ytterligare se rimligheten i kostnadsposterna.

Sista stora post blir Handikapptoalettens kostnadsdel av ombyggnaden av entrén till Bergstugan, som den skall se ut inför hela utbyggnaden av denna lokal. Denna kostnad kan vi inte räkna fram förrän vi fått arkitektritningarna samt ett godkänt byggnadslov på detta. Lite ovisst är det också om denna post kan vänta ett år. Då skulle vi kunna sätta igång med de övriga tillgänglighetsåtgärderna redan i maj 2020.

Varför Handikapp-toaletten ingår i ”Tillgänglighet” beror på att den ingick från början i Karin Riddars förslag. Där föreslog hon att vi skulle ha en toalett som skulle stå öppen med värme även när Bergstugan var stängd. Föreningen svarade då att folk är slarviga och lämnar dörrar öppna så att vattnet fryser vintertid. Vi ansåg dock att idén var bra när Bergstugan är öppen och personer som kommer utifrån intilliggande fikabord eller med rullstol helt enkelt inte behöver gå in i restaurangen och förbi den trånga klädhyllan. De når då en handikapp-toalett direkt utifrån förstugan.

Som ni ser blev det krångligt att samtidigt hantera både Bergsstugans utvidgning med bygdemedel och Tillgänglighetens 8 punkter med pengar från Jordbruksverket. Häri ingår också handikapptoaletten i entrén

Vi får säga som John F Kennedy sade när USA skulle landsätta en man på månen före 1970 ” Vi kommer inte att göra det därför att det är lätt, utan därför att det är svårt”

Jämfört med tidigare år hade vi under detta år inga stormar i december, inga tak som behövde skottas på grund av snötyngd.

Under tackmiddagen den 30 september på Bergstugan bjöd vi in två av våra veteraner på Fröå. Acke Fahlén som lett cirka 30 olika års danser kring midsommarstången samt Ingemar Fredriksson, tidigare ordförande samt flitig byggare, skapare av ritningar, sång och musikunderhållare. Båda visade sig som väntat vitala och glädjespridande. Båda med dragspel och glad Evert Taube musik.

Beträffande Kanalen och dess framtida skötsel har detta på senaste året aktualiserats eftersom cyklisterna i grupper for längs den känsliga stigen som inte tålde mer än bara fotgängare. Det blev sönderkört och lerigt!
Det visade sig snart att Åre Destination ville ha denna möjlighet till cykelupplevelse längs kanalen. De beslutade tillsammans med berörda markägare att föreslå Fröå Gruva att Åre Destination sköter hela kanalen med underhåll med grusning och andra förstärkningar av vallen där stigen går. De har redan avsatt pengar till skötsel av detta samt till markarrende till markägarna.
Anders och Rune har varit på möte med Anna-Karin Lundmark, Åre Destination, Eva Karlsson, Länsstyrelsen samt Peter Jansson, representant för markägarna.
På detta sätt behöver vi inte i föreningen Fröå Gruva sköta om kanalen som för det mesta inte ligger på vårt markområde. Vi får även hjälp med det som rör kanalen inom vårt markområde. Det enda vi kräver är att kanalen levererar vatten till dammen till vårt stora vattenhjul, 9,2 m i diameter, som driver stånggången och pumparna i gruvan.

Midsommar 2019 lyckades bra med ny lekledare. Det blev Karin Eriksson, från Brattland boende i Brunflo. Hon hade också med sig dragspelare. Lugnt och fint gick danserna och lekarna. Traktorer med lövade vagnar från Björnen. Godisregn som avslutning efter dansen kring stången. Sponsrat av Per Nyberg, ICA Björnänge.

Två kulturkvällar hade vi på gruvvinden 2019. Uppskattat !

Lie-slåtter, lite om hur man levde förr. Berättelser för barn, frågestund och visning av gamla föremål har vi haft ett par sommarkvällar.
Dessutom har Jim Jonsson och Karin Eriksson haft vandring mellan torpen. Visat hur torpen ser ut inuti. Vi planerar att fortsätta med detta även i framtiden. Kanske någon gång mera per år om det finns efterfrågan.

Anders, Jim och Sven-Olof har under hösten deltagit i en kurs anordnad av Vuxenskolan i Järpen. Vid de olika mötena har vi bland annat diskuterat hur vi skall värva nya medlemmar och föryngra våra styrelser. Fördelar med att vara med i en ideell förening? Hur sker trevligt bemötande när våra gäster besöker oss? Det trevliga med kursen är att vi får diskutera och jämföra. Till exempel vad som behöver ändras, vad behöver du hjälp med?
Deltagare i kursen har varit hembygdsföreningarna i Kall, Mörsil, Undersåker, Fröå Gruva och Huså Herrgård.

Styrelsen för Fröå Gruva 2019

Anders Hedström, ordförande Årevägen 1 83751 Åre, 072 – 212 88 63

Sven-Olof Olsson, vice ordförande Svängda vägen 7 837 41 Mörsil, 070 –  512 79 42

Rune Jonsson, kassör Såå 233 837 97 Åre, 070 – 373 63 98

Jim Jonsson, sekreterare Såå 235 83797 Åre, 070 – 323 63 36

Barbro Kristiansson, Stationsvägen 24 837 52 Åre, 0647- 32 001

Ethel Larsson, Såå 233 837 97 Åre, 070 – 320 95 64

Johnny Fredriksson, Såå 382 837 97 Åre, 073 – 022 11 66

Suppleanter

Stefan Gärd, Fröå 143 837 97 Åre, 070 – 278 28 46

Roger Wiklund, Björnänge 147 837 97 Åre, 0647 – 320 66
073 – 040 26 89
Solveig Nessemo, Horneyvägen 50 83741 Mörsil, 073 – 065 03 35

Sofia Bernhardsson, Såågården 281 837 97 Åre, 070- 634 72 60

Ronny Galin, Horneyvägen 50 837 41 Mörsil, 070- 232 61 04

Föreningens Hemsida är www.froagruva.se

Fröå Gruvas bankgiro 52 89 – 71 96

Receptionen sommartid 070 – 211 99 04

Bergstugans Hemsida www.bergstuganfroa.se Johnny Fredriksson 072 – 521 05 44

Var god meddela ditt namn och din mail-adress till info@froagruva.se. Vi håller på med att digitalisera medlemsregistret.