Bli medlem

Föreningen Fröå Gruva hälsar nya medlemmar välkomna!
Var du än bor, om du är gruvättling eller bara tycker om Fröå.
Betala via Bankgiro och tala om vem du är samt uppge din mail adress. Detta för att vi nu digitaliserar vårt medlemsregister. Är du redan medlem kan Du skicka ett mail till info@froagruva.se och uppdatera din adress.

Medlemsavgift: per pers el. familj

200 kr / år
900 kr / 5 år
1800 kr / 10år

Bankgiro: 5289-7196

 BIC: HANDSESS                                                                             IBAN: SE24 6000 0000 0003 2714 7741

 

FONDEN

För att säkra framtida drift och underhåll av Fröå så har  inrättats en fond för bidrag och gåvor.

Välkommen med Ditt bidrag på samma konto.

Märk Ditt bidrag med ”FONDEN”

Tack för Din gåva.

 

Anders Hedström, Ordförande

Tel: 072-2128863

epost: anders@froagruva.se.

Sven-Olov Olsson, Vice Ordförande
Tel: 0647-660 172, 070-512 79 42
Per-Åke Kristiansson, Kassör

Tel. 070-553 36 08

Jim Jonsson, Sekreterare

Tel: 070-323 63 36

e-post: jim@froagruva.se

Rune Jonsson
Tel. 070-373 63 98
Barbro Kristiansson
Tel: 0647-320 01
John Gärd

Tel: 072-228 53 05

Johnny Fredriksson
Tel: 073-022 11 66
Ronny Galin, Suppleant

Tel: 070-232 61 04

Sofia Bernhardsson, Suppleant
Tel: 070-932 17 54
Roger Viklund, Suppleant
Tel: 0647-320 66, 073-040-2689
Solweig Nessemo, Suppleant

Tel: 073-065 03 35

epost: solveig@froagruva.se

Stefan Gärd, Suppleant
Tel: 070-278 28 46

Årsberättelse för Föreningen Fröå Gruva  2021

 Årsberättelse för Fröå Gruva 2021 

I början av 2021 stod vi inför att fortsätta med att bygga om Bergstugan. Vår målsättning var att bygga ett modernt fullt utrustat restaurangkök med ny ventilation och ett större personalutrymme. Bergstugan var förlängd med 6 meter i två våningar. Vi sökte nu med ljus och lykta efter bidrag men kunde de medel vi skulle söka räcka? Det kändes lite osäkert om föreningen Fröå Gruva skulle hinna få in de medel som behövdes till köket och ventilationen under nästa sommarsäsong.  

Något som blev bra för oss, var att vi fick 85.000 kr i krisstöd till ideell kultur efter ansökan hor Riksantikvarieämbetet i november 2021. Men det visste vi ju inte i början av 2021 att vi skulle få dessa pengar i slutet av året. Coronan var en högst reducerande faktor! Vi funderade om vi var för optimistiska! 

Men då ändrades verkligheten plötsligt för oss! Våra farhågor besannades, vi kunde inte söka och beviljas de medel vi behövde till ett restaurangkök i Bergstugan med tillhörande ventilation. Vi måste fråga Handelsbanken i Åre som vi anlitat i alla år om de kunde ge oss ett lån. Och det kunde de! Men då måste även Åre kommun engageras. Kommunen äger ju Bergstugan byggd 1992 och Fröå gruvområde inköpt 1974! 

Under januari och februari tog vi in olika offerter via vår byggnadskommitté. På allt som behövde göras i det nya köket. Byggnadskommittén var 4 stycken erfarna personer; Stefan Gärd, John Gärd, Rune Jonsson och Jonny Fredriksson, vår arrendator på Bergstugans servering. De höll flertalet möten för att utreda hur arbetet skulle utföras, samt höll i kontakterna med både arkitekt och byggkontrollant. 

Vi tog också hjälp av en ekonomiskt kunnig person som var villig att hjälpa till på ideell basis. Det gjordes beräkningar på vilken summa vi behövde låna för att få allt som rörde köket färdigställt redan nu före första Advent 2021!  

Kontakterna med Åre kommun med framförallt kommunalrådet Daniel Danielsson och ekonomichefen ledde till att vi fick klart för oss vilken gång ärendet måste ha under våren. De, liksom de olika partigrupperna, var positiva till denna viktiga förbättring av köket i Bergsstugan.  

Att bygga om köket skulle kunna verkställas efter sommarsäsongen i september och fram till vi skulle öppna 28 november. Först måste vi dock ha 2 stycken årsmöten som vi hade missat på grund av Corona – inställda möten! Dessa möten skedde den 1 juli 2021.  

Beträffande vilka som valdes i styrelsen blev det ungefär som väntat att den gamla styrelsen satt kvar. Med den förändringen att från två år bakåt John Gärd blev styrelsemedlem och ersatte Ethel Larsson. Jonny Fredriksson fortsatt styrelse-ledamot på 2 år. Rune Jonsson vald på ett år i taget som kassör.  

Fröå Gruvas styrelse godkände våra planer på ombyggnad av köket och styrelsen beslöt att presentera förslaget för årsmötet. Vi brukar kunna enas om det mesta som föreslås i styrelsen! 

Viktigt hade det varit på årsmötena att våra arrendatorer på Bergstugan, Jonny och Carolina Fredriksson, såg positivt på de förbättringar vi ville göra och att beloppet vi kom fram till att söka lån på var rimligt. 

Om vi ser på åren tillbaka sedan vi startade föreningen så har samarbetet inom Fröå Gruva hela tiden varit gott. Det har gällt i alla respektive styrelser som föreningen haft sedan 1984 då föreningen startade! Vi har alltid kunnat enas! Det är därför som följande kan sägas: 

Sammanlagt har vi i styrelsen beräknat att värdet på alla investeringar + värdet av allt ideellt arbete som lagts ner på Fröå överstiger 50 miljoner kr! Detta om vi räknar allt gratisjobb med olika arbetsuppgifter, t ex guidning, reception, planering och möten. Detta har utförts på Fröå under åren mellan 1984 – 2022, dvs i 37 år genom att så många medlemmar arbetat ideellt! Det räknar vi med att det är den största ”inkomsten”! 200 kronor per timme kostar det väl att hyra in folk om de inte kommit gratis? Investeringarna har vi haft resurser till tack vare bidrag ifrån staten, länsstyrelsen, kommunen, Rahmska stiftelsen, arrende för Bergstugan samt gåvor.  

Vårt vattenhjul, Konsthjulet, var i behov av reparation. En hel del av ekrarna var på väg att ruttna och måste bytas. Detta var tvunget att ske i maj och juni 2021 innan sommar-säsongen. Tacksamt nog fick vi i bidrag ifrån Riksantikvarieämbetet våra beräknade 306.000 kr. Arbetet utfördes av John Gärd och hans medhjälpare. Vi förstår att Länsstyrelsens ansökan hos Riksantikvarieämbetet har haft verkan. Det visar också hur angeläget det kan synas vara ur riks-synpunkt, att vi kan hålla vatten-hjulet, kallat Vattenkonsten, i gång. Det är väldigt många som söker dessa pengar!  

Midsommar
Inget traditionellt firande, men stången uppsatt för dem, som ville dansa själva. Andra Midsommaren som vi måst ställa in! Inga barntåg med traktorvagnar.  

Guidningen under sommaren fick gå med maximalt 8 personer per grupp. Oftast stämde det ganska bra. Några av guiderna tog mer än en guidevecka. Guidning kan ge bra gensvar, samtalen blir givande för både den som guidar och de som är intresserade att få veta om den gamla gruvtiden och fram till idag.  

Informationen Fyrkanten
När de besökande känner att de är välkomna kanske de bokar fast de egentligen inte tänkt det. Andra har bestämt sig för att gå en bokad tur redan innan de kommer till Fröå. Många vill veta fakta om vandringsrundorna Kanalrundan, Åtorpsrundan och Torprundan som är kortast.  

Sellstedtstorpet var till större delen av sommardagarna också bemannat! Lite försäljning förekom också här. Besökarna fick se hur vårt äldsta torp från 1745 såg ut som arbetarbostad eller bostad för vattenkonst-vakter vid gruvbolaget.  

Bergstugan var öppen dagligen 11-16 under perioden 22 juni – 22 augusti. Det gällde att hålla avstånd och maximalt antal sittplatser inomhus. Många satt ute och fikade.  

Tunnbrödbakning med försäljning gällde lördagar. Bara med den skillnaden att kunderna fick handla utanför och inte komma in och titta i bakstugan.  

Trivseldagar på Fröå i mitten på juli den 17e och 18e. Dessa dagar fick detta namn i stället för Fröådagarna, som det hette innan Coronan fanns. Detta år hade vi Extra guideturer, Tunnbrödbakning, Lennart Vadin från Sandviken i Smedjan för 21a året, Kolbullar stekta av Stefan Gärd och Sven-Olof Olsson att ätas utanför Emil Ors = Raststugan, Tipsrunda för barn hela sommaren, Musik av Rune och Ronny, Lite försäljning utanför Sellstedts  

Christer Härdin är en av våra sommargäster. Han är en av dem, som verkligen gillar Fröå. Han har som pensionär hjälpt oss under flera år med ideellt arbete med målning och skrapning av Bergstugan och Pivån. Nu i år med reparations-bidrag till underhåll av öppna spisen i Raststugan. Vi bugar oss och vill tacka honom!  

Vi hade sedan en intensiv byggperiod under tiden 15 september till 1 december 2021 med successiva kontroller av byggnadsnämnden att vi följde byggnormerna. Bra samarbete med byggnadsnämnden! Vi fick erfara att allt blev gjort till vår belåtenhet både beträffande utförande och i rättan tid. Det har gällt inom ventilation, El, VVS, snickeri, målning, golvläggning. Stor betydelse har Jonny och Carolina Fredrikssons synpunkter haft för planeringen av köket så det blivit som de vill ha det i sitt vardagliga arbete. John Gärd har kunnat åtgärda allt som behövdes i vardagen och erfarne Rune Jonssons synpunkter har varit mycket värdefulla! Köket blir nu en bra och ljus arbetsmiljö! Hygieniskt, temperaturmässigt. Betänk ventilationens betydelse när det blir för varmt i ett kök. Samtidigt med de varmare somrarna! För att undvika halkolyckor är golven nu knottriga och halkfria. Vatten på golvet i det gamla restaurangköket hade förorsakat att personal tidigare slagit sig illa då de fallit!  

Allt som skulle ske inom programmet för ”Tillgänglighet” är nu åtgärdat under de två sista åren! Det gäller entréerna till Informationen, Pumphuset, Vattenhjulet, långa Spången med räcke på båda sidor mellan Vattenhjulet och Pumphuset, 2 stycken komfortabla utedass, 2 stycken platser där handikappade ska kunna se bättre. Det vi har kvar är entrén och handikapptoaletten till Bergstugan som vi fått uppskov med till den 30 juni 2022. Det arbetet skall ske efter Påsk 2022. Vi är mycket nöjda att vi fått åtgärderna för förbättrad ”Tillgänglighet” via Länsstyrelsen och Jordbruksverket med EU inkopplat. 

Rune Jonsson skrev ett brev till Länsstyrelsen redan 2015 om att vi vid Fröå Gruva ville försöka att bilda ett Kulturvårdsområde inför Fröås framtid! Ideellt arbete blir nu allt svårare i moderna tider. Vi vill inte att minnena om den gamla gruv-kulturen skall förfalla på Fröå! Gruvdriften hängde ihop mellan Huså och Fröå från1745 och ända till1881. Sedan gällde Svenska Statens intressen 1881- 1900-talets början ur beredskapssynpunkt. Amerikanernas gruvdrift på Fröå 1914-18 och hur gruvarbetarna hade det i cirka 140 år blir den miljö som skall behandlas! Huså var då Amerika-epoken började avslutat gällande gruvdriften! 

Kontakten med Eva Karlsson, se nedan, om Kulturvårds-område, har vi hållit levande sedan 2015! Men åren går fort, det visade sig svårt att komma igång med tanken om hur ett kulturvårds-område för Fröå skulle kunna konstrueras! 2020 kom även en motion om detta i Åre Kommunfullmäktige! 

Vi enades om ett första digitalt möte som leddes av Eva Karlsson, samordnare av kulturmiljö vid Länsstyrelsen. Mötet genomfördes den 26 maj 2021 digitalt. Deltagare i mötet var markansvarig hos Åre kommun, enhetschefen för Åre kommuns bibliotek och kultur, Länsstyrelsen 2 personer, föreningen Fröå Gruva med 7 personer sittande i ett rum på Åre Kommun, Riksantikvarieämbetet 2 personer. Det är bra att vi nu provat på ett sådant digitalt möte! 

Nu måste vi verkligen skynda på att utveckla dessa tankar om Kulturvårds-området ! Frågor som togs upp 26 maj 2021 var bland annat: 

 1. Skall staten, kommunen eller föreningen hålla i ekonomin?
  2. Vilket är syftet med området?
  3. Vad skall man inom området få göra och inte?
  4. Skall vi göra några förbehåll innan avtalet börjar gälla?
  5. Hur skall vi kunna avlöna folk?
  6. Inägornas och husens skötsel
  7. Vad bör guiderna och informationens folk kunna berätta?
  8. Hur skall den interimsstyrelse se ut som utvecklar dessa frågor? 

                            Styrelsen för Fröå Gruva 

 

Fröå Gruvas styrelse efter senaste årsmötet den 1 juli 2021. 

Anders Hedström, ordförande 072 – 212 88 63
Sven- Olof Olsson, vice ordförande 070 – 512 79 42
Jim Jonsson, sekreterare 070 – 323 63 36
Rune Jonsson, kassör 070 – 373 63 98
John Gärd 072 – 228 53 05
Stefan Gärd 070 – 278 28 46
Roger Viklund 073 – 040 26 89
Jonny Fredriksson 073 – 022 11 66
Solveig Nessemo 073 – 065 03 35
Ronny Galin 070 – 232 61 04
Sofia Bernhardsson 070 – 634 72 60
Barbro Kristiansson 0647 – 320 01 

Bergstugan 072 – 521 0 5 88 

Bergstugans hemsida bergstuganfroa.se 

Fröå Gruvas hemsida froagruva.se 

Informationen ”Fyrkanten” 070 – 211 99 04 (endast under öppettider)

Fröå Gruvas bankgiro i SHB 5289 – 7196 

Fröå Gruvas Swish nr 123 11 340 22