Gruvvinden

Gruvvinden började byggas 2001 och ser ut så här i dag. Den har fått sin funktion som samlingslokal sommartid. Själva lokalen är 130 kvm och har plats för 150 sittande. Det finns ett perfekt kök och fina toaletter. Viss uppvärmning gör den användbar tidig vår och fram till rätt sen höst för alla tänkbara arrangemang från eget kulturutbud till uthyrning för fester.

Markanvändningen på det 110 ha. stora området har blivit intressant för både lantbruks- och skogsstyrelse. Den höga nivån på området, nära 600 möh. studeras både i växtsyfte och för djurbete.

Vill du boka gruvvinden?

Kontakta:  info@bergstuganfroa.se

Tel:  072 – 521 05 44